Rami Silván, 45, on nimitetty VDL:n käytettyjen autojen myyntipäälliköksi 3.4. alkaen. Hän siirtyy uuteen tehtävään toimittuaan yksityisyrittäjänä Turun Autokeskus Oy:ssä. Silvánilla on vankka linja-autoalan kokemus niin tekniikan, rakenteiden kuin käytönkin osalta. Hänellä on pitkä työhistoria mm. Carrus Deltan hyväksyntä- ja projekti-insinöörinä.

Tehtävässään VDL:llä Silván vastaa kokonaisuudessaan käytettyjen autojen kaupasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi hän vahvistaa muuta myyntitiimiä, osallistuen myös uusien autojen kauppaan. Silvánin tavoittaa VDL:n Turun toimipisteestä yhdessä myyntipäällikkö Timo Vainion kanssa. Vainio keskittyy jatkossa uusien autojen myyntiin.

Korjaamo- ja varaosapäällikkö Vesa Savela on nimitetty jälkimarkkinointipäälliköksi 1.3. alkaen. Uudessa tehtävässään Savela ottaa kokonaisvastuun VDL:n jälkimarkkinatoimintojen strategisesta johtamisesta, kehityksestä ja pitkän aikavälin suunnittelusta Suomessa. Savelan alaisuudessa jatkavat Kotkan ja Kuopion korjaamot sekä varaosatoiminnot kokonaisuudessaan. Hän vastaa myös sopimuskorjaamoverkoston hallinnoinnista ja kehityksestä.

Työnjohtaja Juha Kuikka on 19.3. alkaen nimitetty huoltopalvelupäälliköksi. Hän vastaen jatkossa Vantaan ja Espoon korjaamoiden operatiivisen toiminnan johtamisesta. Uudella työnjaolla halutaan taata riittävät resurssit sekä jälkimarkkinoiden että korjaamotoiminnan johtamiseen.

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Henrik Mikkola, puh. 0400 737 885
– Myyntipäällikkö Rami Silván, puh. 050 555 0699
– Jälkimarkkinointipäällikkö Vesa Savela, puh. 0400 608 739
– Huoltopalvelupäällikkö Juha Kuikka, puh. 040 592 9104